Proje sonuçları

online-education_01

Proje sonuçları

“i-School” projesi, kullanıcıların ilgisini çeken etkileşimli dijital araçlara ve potansiyelleri doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerin yetiştirilmesine yatırım yaparak, eğitim uygulamaları ve yöntemlerinde yeni bir çağın parçası oluyor.

result_1_new

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri için Çevrimiçi Kurs.

Kurs, okul öğretmenlerine, miras ve kültürün günlük okul uygulamalarına nasıl entegre edileceğine ilişkin beceri ve yeterliliklerin yanı sıra kültürel ve yaratıcı kurumlarla işbirliği fırsatları sunmaya odaklanacaktır. Yaygın eğitim uygulamalarından ve mevcut dijital araç ve teknolojilerden yararlanacaktır. İçerik, multimedya biçiminde ve bağlamdan bağımsız olacak, yani okulun ihtiyaçlarına veya yerel kültürel miras alanlarına göre gerekli uyarlamalarla birlikte Avrupa’daki herhangi bir okulda uygulanabilecek.

Kültürel Miras Araç Seti

Kültürel mirasla ilgili eğitim oturumlarından oluşacak, kültürel kurumlarla işbirliği içinde geliştirilen bir araç setidir. Tüm disiplinlerdeki öğretmenlerin derslerinin bir parçası olarak kullanmaları için tamamlayıcı materyal olarak tasarlanacaktır. Araç Seti etkinlikleri sınıfta veya kültürel alanlarda uygulanabilecektir.

results_4_new
results_3_new

E-Öğrenim Platformu

Platform, proje boyunca oluşturulan tüm eğitim materyallerini barındıracak ve katılımcıların konu hakkında fikir ve görüş alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayacaktır. Kullanıcıları doğru kullanım konusunda aydınlatacak bir Kullanım Kılavuzu ile birlikte verilecektir. Gelecekte daha fazla dil ekleme imkanı ile tam ve ücretsiz erişim garanti edilir.

Dijital Oyun “H-Guardians”

Bu aşamada öğretmenleri ve öğrencileri konuya dahil etmenin bir yolu olarak “H-Guardians” adlı web tabanlı etkileşimli bir oyun geliştirilmiştir. Oyuncuların oyun boyunca ilerleyecekleri ve kültürel miras hakkında etkili bir şekilde öğrenecekleri heyecan verici bir görev tabanlı sistem içerecek. Öğretmenlere oyunun temelleri konusunda yardımcı olmak için bir Kullanıcı Kılavuzu eklenecektir.

results_2_new