Dijital Araçlar ve Yaygın Eğitim Yöntemleri ile Öğrencilerin Kültürel Miras Konusunda Farkındalıklarının Artırılması

Avrupa kültürel mirasının korunması ve eğitim prosedürüne entegrasyonu, yüksek kaliteli eğitimin verilebilmesi için son derece önemlidir. Son zamanlardaki Avrupa araştırmalarının genel bir inancı ortaya koymasıyla, okulların kültürel miras konularında aktif olarak katılımı için merkezi girişimler ve uygulamalar geliştirmek bir zorunluluk haline geldi; eğitimde önemli bir rol oynayan kültürel mirasın ve okullarda entegrasyonun önemi arttı.

i-School bu amaca katkıda bulunurken aynı zamanda dijital araçları eğitim sürecinde uygular. Okullar, kültür kurumları ve diğer ilgili kuruluşlar arasında güçlü bağların ve ilişkilerin oluşturulması da projenin ana hedefleri arasında yer alıyor.

Dijital Araçlar ve Yaygın Eğitim Yöntemleri ile Öğrencilerin Kültürel Miras Konusunda Farkındalıklarının Artırılması

Avrupa kültürel mirasının korunması ve eğitim prosedürüne entegrasyonu, yüksek kaliteli eğitimin verilebilmesi için son derece önemlidir. Son zamanlardaki Avrupa araştırmalarının genel bir inancı ortaya koymasıyla, okulların kültürel miras konularında aktif olarak katılımı için merkezi girişimler ve uygulamalar geliştirmek bir zorunluluk haline geldi; eğitimde önemli bir rol oynayan kültürel mirasın ve okullarda entegrasyonun önemi arttı.

i-School bu amaca katkıda bulunurken aynı zamanda dijital araçları eğitim sürecinde uygular. Okullar, kültür kurumları ve diğer ilgili kuruluşlar arasında güçlü bağların ve ilişkilerin oluşturulması da projenin ana hedefleri arasında yer alıyor.

KAZANIMLAR

i-School- goal-progress

Bir dizi dijital ve etkileşimli araç aracılığıyla, ilk ve ortaokul eğitimcilerinin kültürel mirası günlük okul uygulamalarına entegre etme kapasitelerini artırmak.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin Avrupa’nın ortak kültürel mirası hakkında bilgi ve farkındalıklarını artırmak.

Okul ortamında ve dışında eğitim oturumları geliştirmek için okullar, kültürel kurumlar ve diğer ilgili kuruluşlar arasında ilişkiler geliştirmek.

AMAÇ

i-School projesi, disiplinler arası bir yaklaşım ve dijital teknolojinin yanı sıra yaygın eğitim yöntemlerinin kullanımı yoluyla, ilk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürel mirası eğitim sürecine entegre etme kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır.

PROJE SONUÇLARI

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri için Çevrimiçi Kurs.

Kültürel Miras Araç Seti

E-Öğrenim Platformu

Dijital Oyun “Kültür Savaşçıları”

HABERLER