Σχετικά με το έργο

project-planning

Το πρόγραμμα i-School

Αποτελεί κοινή αποδοχή ότι ο πολιτισμός, αλλά και η πρόοδος των κοινωνιών ευρύτερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την διατήρηση και την διαιώνιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανά τις γενεές. Το παραπάνω διακρίνεται και σε πρόσφατες έρευνες σε Ευρωπαϊκές χώρες: σύμφωνα με αυτές, μεγάλος αριθμός πολιτών πιστεύει ότι η Πολιτιστική Κληρονομιά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Εκπαίδευση. Παράλληλα όμως, διαπιστώνεται έλλειψη ερευνών και στοιχείων που να καταγράφουν την άποψη μαθητών πάνω στο ζήτημα, καθώς και την συμμετοχή τους σε χώρους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ως εκ τούτου γεννιέται η αναγκαιότητα της δημιουργίας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών, οι οποίες θα φέρουν σε άμεση επαφή, την σχολική καθημερινότητα με τις ποικίλες πτυχές της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Σε αυτό το σημείο το i-School αναλαμβάνει δράση, στοχεύοντας να γεφυρώσει το υπάρχον χάσμα, αναπτύσσοντας παράλληλα πρωτοποριακά ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδευτικές μεθόδους, τα οποία θα ενεργοποιήσουν τους μαθητές πάνω στην Πολιτιστική Κληρονομιά από την μία, και από την άλλη θα δώσουν στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να εντάξουν το ζήτημα στην σχολική καθημερινότητα. Μέσω των διαδικασιών και των δράσεων του έργου, θα δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί μεταξύ σχολείων και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών, ένα δίκτυο με πρακτικές που θα βρίσκουν εφαρμογή εντός αλλά και εκτός των σχολικών χώρων.

Το i-School είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στα πλαίσια του Erasmus+, διάρκειας 2 χρόνων και 6 μηνών. Οι κύριοι στόχοι του είναι οι εξής:

Γιατί;

Η Πολιτιστική Κληρονομιά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για νεαρές ηλικίες. Το i-School δίνει σάρκα και οστά σε αυτήν την πεποίθηση, εκπαιδεύοντας παράλληλα τους δασκάλους, στο πως να την εντάξουν στην σχολική διαδικασία. Μέσω των δράσεων του έργου, θα αναπτυχθούν ισχυροί δεσμοί μεταξύ σχολείων και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών, ένα δίκτυο με πρακτικές που θα βρίσκουν εφαρμογή εντός αλλά και εκτός των σχολικών χώρων.

Πως;

Μέσω του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του, οι δάσκαλοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα πλήθος ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικών μεθόδων γενικότερα, μέσω των οποίων όχι μόνο θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ως προς την ένταξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα σχολεία, αλλά θα ενεργοποιήσουν και το ενδιαφέρον των μαθητών πάνω στο θέμα.

Ποιος;

  • Δάσκαλους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (10-15 ετών)
  • Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά)
  • Πολιτιστικά Ινστιτούτα (μουσεία, γκαλερί, αρχαιολογικούς χώρους, εθνικά πάρκα, κλπ.)
  • Αρμόδια Υπουργεία (Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικά Ινστιτούτα κλπ.)
  • Εκπαιδευτές και επαγγελματίες εκπαιδευτικούς
  • Μη κυβερνητικές οργανώσεις με επίκεντρο την νεολαία, καθώς και νέους που εργάζονται στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Άλλοι ενδιαφερόμενοι που απασχολούνται στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.