Παραδοτέα

online-education_01

Παραδοτέα

Επενδύοντας σε ψηφιακά, διαδραστικά εργαλεία που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του χρήστη, καθώς και στην εκπαίδευση δασκάλων και μαθητών πάνω στις δυνατότητες των εργαλείων αυτών, το i-School αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην νέα εποχή που ξημερώνει για την εκπαίδευση και τις πρακτικές της.

result_1_new

Ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δασκάλους της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το παρών εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχολικών δασκάλων με γνώσεις και δεξιότητες που θα αφορούν την ένταξη του θέματος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θα λειτουργεί και ως γέφυρα συνεργασίας σχολείων και εκπαιδευτικών με πολιτιστικά ιδρύματα, εντάσσοντάς τα στην σχολική εκπαίδευση. Θα χρησιμοποιηθούν τυπικές αλλά και πρωτοποριακές εκπαιδευτικές πρακτικές, μέθοδοι και ψηφιακά εργαλεία. Το περιεχόμενο θα είναι σε μορφή multimedia (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, links κλπ.) και θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σχολείο στην Ευρώπη, με τις απαραίτητες αλλαγές, ανάλογα με τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην εκάστοτε περιοχή.

Toolkit Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί ένα toolkit που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με Πολιτιστικά Ιδρύματα και το οποίο θα περιέχει εκπαιδευτικές πρακτικές. Θα αναπτυχθεί ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δασκάλους όλων των ειδικοτήτων, ως κομμάτι του μαθήματός τους. Τα μαθήματα που θα αναπτυχθούν, θα μπορούν να εφαρμοστούν είτε στο περιβάλλον του σχολείου είτε σε Πολιτιστικούς χώρους.

results_4_new
results_3_new

On-line εκπαιδευτική πλατφόρμα

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα φιλοξενεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έργου, λειτουργώντας παράλληλα ως ψηφιακός τόπος συνάντησης των συμμετεχόντων, όπου θα μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες πάνω στο θέμα. Θα συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο θα προσφέρει στους χρήστες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή χρήση του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Η πρόσβαση θα είναι δωρεάν, με την δυνατότητα πρόσθεσης επιπλέον γλωσσών στο μέλλον.

Εκπαιδευτικό παιχνίδι ¨H-Guardians¨

Ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο θα στοχεύει στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βασίζεται σε σύστημα αποστολών, κατά την ολοκλήρωση των οποίων θα γίνεται διαθέσιμη στον χρήστη η επόμενη ενότητα, μαθαίνοντας έτσι περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά, με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

results_2_new