Η Σύμπραξη

team-finding-problem-solution

Η ομάδα μας

Eurosuccess

Κύπρος

Κύριος στόχος και σκοπός ίδρυσης του Οργανισμού, είναι η ενημέρωση και υποστήριξη, κυρίως προς άτομα και επιχειρήσεις, όσον αφορά την άντληση κονδυλίων από την Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Με την επιτυχή εκμετάλλευση των εν λόγω κονδυλίων επιτυγχάνεται δημιουργία, ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των επιχειρησιακών τους αναγκών.

Η Eurosuccess Consulting μετέχει σε διάφορα έργα, κάτω από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα και τομείς (όπως Lifelong Learning, ERASMUS + & Justice), ως συντονιστής και εταίρος καθώς επίσης αξιολογεί προτάσεις κάτω από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Όσον αφορά τον τομέα διαχείρισης έργων, η Eurosuccess Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη υλικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αφορούν διάφορες δεξιότητες / ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ΤΠΕ για σκοπούς αξιολόγησης και κατάρτισης καθώς και διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (e-learning platforms) για διάφορες ομάδες-στόχους όπως νέοι, ενήλικες, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως άτομα χωρίς ευκαιρίες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και εργοδότησης (NEET group), κρατούμενη και πρώην κρατούμενη και άλλοι.

Με βάση την προαναφερόμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και δυνατότητες, καθώς και μέσω του οργανωμένο δικτύου και συνεργατών στην Κύπρο και το εξωτερικό, η Eurosuccess Consulting είναι σε θέση να υποστηρίξει τις προσπάθειές όσο αφορά την ανάπτυξη μίας επιτυχημένης πρότασης και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση του έργου.

Επιπρόσθετα, η Eurosuccess Consulting έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ως επίσης και με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015

eurosuccess_logo

p-consulting.gr

Ελλάδα

Η p-consulting.gr είναι εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, με έδρα την Πάτρα. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και οργανισμών, ο οποίος απορρέει από την ανάγκη προσαρμογής στις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει πλήθος ευρωπαϊκών έργων, εκατοντάδες εθνικά έργα και συνεργάζεται με περισσότερους από 200 οργανισμούς και εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, στους τομείς της επιχειρηματικής συμβουλευτικής και της πληροφορικής.

Κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι:

  •  η παροχή επιχειρηματικών και τεχολογικών συμβουλών υψηλού επιπέδου, σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες σε όλους τους τομείς της οικονομίας,
  • παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφόρων ομάδων - στόχων (νέοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, μετανάστες/πρόσφυγες, άνεργοι, υψηλόβαθμα στελέχη, startuppers κ.λ.π.),
  • παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, με έμφαση στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη δημιουργία online εκπαιδευτικών πλατφορμών, και την ανάπτυξη online εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • ανάπτυξη και διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, η πλειοψηφία των οποίων προσανατολίζονται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων (σε όλους τους τομείς), με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Η p-consulting.gr συνδυάζει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πληροφορικής, εστιάζοντας την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση. Η εταιρεία αναπτύσσει και δημιουργεί online εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών.

partners-logo-07

Πολιτιστικό ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Κύπρος

Από την ίδρυσή του, το 1984, μέχρι σήμερα, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου έχει αναπτύξει πλούσια και πολύμορφη δραστηριότητα, υπηρετώντας τους σκοπούς που η Τράπεζα Κύπρου είχε θέσει με την ίδρυσή του. Βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Πολιτιστικού Ιδρύματος είναι η προώθηση της έρευνας, της μελέτης και προαγωγής του κυπριακού πολιτισμού στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της τέχνης και της λογοτεχνίας, καθώς επίσης και η διάσωση και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του νησιού, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με έμφαση στη διεθνή προβολή του μακραίωνου ελληνικού πολιτισμού.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει την έδρα του στο παλαιό κτήριο Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο οικοδομήθηκε το 1936 και βρίσκεται στην γειτονιά της Φανερωμένης, στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαφυλάσσει πέντε κυπρολογικές συλλογές: Νομισμάτων - Χαρτών - Σπάνιων Bιβλίων & Χειρογράφων, Χαρακτικών, Παλαιών Φωτογραφιών και Υδατογραφιών - Σύγχρονης Kυπριακής Tέχνης και Kυπριακών Aρχαιοτήτων. Επίσης, διαχειρίζεται δύο Μουσεία, το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας και το αρχαιολογικό Μουσείο της Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη, δωρεά Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη.

Οι συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος έχουν εμπλουτιστεί με τις ακόλουθες δωρεές: το 1987 με 51 υδατογραφίες με θέμα «Τα αγριολούλουδα της Κύπρου» από τη δημιουργό τους Electra Megaw, το 1988 με τη Χαρτογραφική συλλογή του Μίκη και της Αγνής Μιχαηλίδη, και ακολούθως το 1993 με τη Χαρτογραφική συλλογή του Αντωνάκη και της Λώρας Γεωργιάδη. Το 2008 ο Μanuel Baud-Bovy και η Αριστέα Τζάνου Baud-Bovy δώρισαν στο Ίδρυμα το φωτογραφικό τους αρχείο.

Οι στόχοι του Ιδρύματος υλοποιούνται μέσα από δραστηριότητες, όπως η εκδοτική παραγωγή στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Για τον ίδιο σκοπό, το Ίδρυμα προβαίνει στη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων με θέματα εικαστικά, λογοτεχνικά, ιστορικά και περιβαλλοντικά, καθώς και διαλέξεων και επιστημονικών συνεδρίων.

Πέρα από αυτά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα επεκτείνει τη δραστηριότητά του και εκτός Κύπρου, αναπτύσσοντας στενές σχέσεις συνεργασίας με σημαντικούς οργανισμούς και μουσεία όχι μόνο της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού και έχοντας μέχρι στιγμής διοργανώσει περισσότερες από 45 εκθέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Tον Φεβρουάριο του 2000 ιδρύθηκε παράρτημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος στην Ελλάδα.

Η πολύπλευρη και συνεχής δραστηριότητα του Ιδρύματος, έχει τύχει αναγνώρισης από φορείς τόσο της Κύπρου, όσο και του εξωτερικού. Ενδεικτικές της αναγνώρισης αυτής είναι και οι βραβεύσεις με τις οποίες τιμήθηκε το Ίδρυμα.

  • Το 1990 από το Διεθνή Οργανισμό Συλλεκτών Χαρτών (ΙΜCoS).
  • To 1991 από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.
  • Το 2007 από το Μουσείο Μπενάκη.
  • Το 2008 με το «Βραβείο Αρχαιολογίας 2008» της Κυπριακής Δημοκρατίας.
boccf_logo_500x500

Antalya Il Milli Egitim Mudurlugu

Τουρκία

Η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Αττάλειας είναι ένας δημόσιος φορέας, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό όλων των διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, από την προσχολική ηλικία, μέχρι και το τέλος της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συμπεριλαμβάνει 19 Γραφεία Επαρχιακής Διεύθυνσης Εθνικής Παιδείας, 197 σχολεία, 103 επαγγελματικά λύκεια, 644 σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 667 σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 97 παιδικούς σταθμούς. Βασίζεται σε πρωτοποριακές μεθόδους εκπαίδευσης. Υπάρχουν 1.727 σχολεία, 478.514 μαθητές, 33.358 δάσκαλοι και 3.500 υπάλληλοι που σχετίζονται με την Ένωση Εθνικής Εκπαίδευσης της Αττάλειας. Η αποστολή του φορέα είναι η παροχή υπηρεσιών στις σχολικές μονάδες, η εξασφάλιση της η λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η ικανοποίηση των αναγκών και αιτημάτων τους, καθώς και η επιθεώρηση των σχολείων.

Ο φορέας επίσης, σχεδιάζει και υλοποιεί το πρόγραμμα σπουδών κάθε έτους, το οποίο και εφαρμόζεται στα σχολεία. Μεταξύ των ευθυνών του Υπουργείου Παιδείας είναι η Πολιτιστική Κληρονομιά και η ψηφιακή εκπαίδευση. Συνεπώς, η ‘Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Αττάλειας’, ως φορέας υπεύθυνος σε εκπαιδευτικά θέματα, φέρει και την ευθύνη πραγμάτωσης δραστηριοτήτων σχετικών με την Πολιτιστική Κληρονομιά. Ο φορέας έχει επίσης ψηφιακή επιτροπή που αποτελείται από 130 δασκάλους. Η επιτροπή αυτή δημιουργεί ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για το Υπουργείο Παιδείας. Έχει κατά συνέπεια την δυνατότητα να προωθήσει και να εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

antalya_logo_500x500

ASSISI INTERNATIONAL SCHOOL + FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI PER LO SVILUPPO E LA COMUNICAZIONE - Patrizio Paoletti Foundation

Ιταλία

Το Ίδρυμα Patrizio Paoletti είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που λειτουργεί ως ερευνητικό κέντρο στα πεδία της νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας, της παιδαγωγίας, καθώς και των διδακτικών μεθόδων.

ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Κύπρος

Η Σχολή ΟΛΥΜΠΙΟΝ ιδρύθηκε το 2003 και έχει πλούσια ιστορία στην παροχή εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον φροντίδας. Είναι ένα ιδιωτικό σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Λευκωσία της Κύπρου, το οποίο παρέχει εξαιρετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ έχει κτίσει μία ασφαλή και φροντιστική κοινότητα, όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους. Το σχολείο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου και εστιάζει σε ένα ισχυρό ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών. Οι μαθητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ στοχεύουν και πετυχαίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους σε πολλά πεδία. Οι κύριοι στόχοι του σχολείου είναι η Ακαδημαϊκή επιτυχία, αλλά και η ευρεία ανάπτυξη του χαρακτήρα, καθώς και η καλλιέργεια των δυνατοτήτων  και των ταλέντων του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Όντας ένα ανθρωποκεντρικό σχολείο, εστιάζουμε στον/ην μαθητή/τρια και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του/της. Η πρόοδός τους παρακολουθείται στενά από τους δασκάλους τους, μέσω γνωστικών τεστ ικανοτήτων, τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά το ξεκίνημα της εκπαίδευσης, θέτοντας έτσι ξεχωριστούς στόχους για τον/την κάθε μαθητή/τρια, αναπτύσσοντας παράλληλα στρατηγικές που εξασφαλίζουν ότι το κάθε παιδί, προσεγγίζεται με τα εργαλεία και τις μεθόδους εκείνες, που θα του προσφέρουν την μέγιστη εκπαιδευτική αξία. Ως σχολείο, είμαστε ενθουσιασμένοι με τα Erasmus projects, και προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές να γνωρίσουν συνομήλικούς τους από άλλες χώρες, καθώς και να ανακαλύψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει να τους προσφέρει. Εστιάζουμε στην μάθηση μέσω πρωτοποριακών προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι μαθητές αναπτύσσουν ανθρωπολογικές ιδέες, δια-πολιτισμική σκέψη και προσέγγιση, καθώς και τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Η σχολική καθημερινότητα εξελίσσεται βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της κατανόησης, της ανοχής και της συνύπαρξης. Το σχολείο είναι περήφανο για τις επιδόσεις των μαθητών, καθώς ο κάθε ένας είναι ένα ξεχωριστό άτομο, με συγκεκριμένα χαρίσματα και ταλέντα. Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ πιστεύει ότι η παροχή ενός δομικού πλαισίου φροντίδας και υποστήριξης προς τους μαθητές, είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξή τους μέσα σε ένα πολύ-πολιτιστικό μαθητικό περιβάλλον. Το σχολείο λειτουργεί υποστηρικτικά σε ένα εύρος κοινωνικών, συναισθηματικών και προσωπικών αναγκών, οι οποίες κάνουν τον κάθε μαθητή ξεχωριστό, εξασφαλίζοντας ότι ο καθένας ξεχωριστά είναι ικανός να αξιοποιήσει πλήρως τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες μέσα στο σχολείο.

OLYMPION_FINAL_LOGO_EN500x500